PATRONAT NAUKOWY I MERYTORYCZNY

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lelonek FESC, FHFA

ZAKŁAD KARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW

Prezes Elekt Sekcji Niewydolności Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019-2021

PATRONAT

Sekcja Niewydolności Serca PTK
Oddział Łódzki PTK
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi